top of page

DISCLAIMER

Merkenrecht

Dance Centre Amersfoort, Nijkerk, Barneveld & Leusden  (verder te noemen DCA) is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DCA.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door DCA aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan DCA niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van DCA kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door DCA aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen door DCA. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie te kunnen  toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom DCA. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

© 2021 DCA
Alle rechten voorbehouden

bottom of page