Algemene voorwaarden

Inschrijven

Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt DCA u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Proefles aanvragen kan via onze website. Het inschrijven gaat of per inschrijfformulier, deze is te downloaden op www.dancecentreamersfoort.nl of te verkrijgen bij de receptie. Je kunt ook online inschrijven via onze website. Als nieuw lid betaal je altijd €12,50 inschrijfgeld. 

 

Betalingsvoorwaarden

In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties is Dance Centre Amersfoort in elk geval voor de kinderdansgroepen gesloten, alleen tijdens de zomervakantie vindt er geen incasso plaats.
Voor de adults lessen zijn er geen lessen in de herfst en voorjaarsvakantie. De overige vakanties zal er een aangepast lesrooster hanteert worden, de incasso loopt 12 maanden gewoon door. Alle abonnementen hebben een looptijd van 3 maanden (start altijd per de 1ste van de maand), maar wij incasseren per maand vooruit. Inschrijven via inschrijfformulier: Voor de eerste betaling (gebroken maand & inschrijfgeld) ontvangt u een betaallink deze kunt u via iDeal betalen. Alle volgende betalingen worden automatisch geïncasseerd. Inschrijven online: betaald u direct de 1ste betaling (gebroken maand) via ideal. Alle volgende betalingen worden automatisch geïncasseerd. Bij de 1ste automatische incasso wordt het inschrijfgeld ook geïncasseerd. Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van €7,50 in rekening te brengen plus eventueel bijkomende incassokosten.

 

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk per opzegformulier. Deze is te downloaden op www.dancecentreamersfoort.nl of te verkrijgen bij de receptie. Elke andere vorm van opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen! (d.w.z. per e-mail, sms of een briefje). Middels het opzegformulier kan tevens de machtiging voor automatische incasso ingetrokken worden. Na verwerking in administratie stuurt DCA een bevestiging van opzegging per e-mail, check dit!

Bij het afsluiten van een abonnement sluit je altijd een kwartaal abonnement af ingaande per 1ste van de nieuwe maand. Na het kwartaal kun je het per maand opzeggen, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn. Bijvoorbeeld je zegt op op 20 februari dan gaat jouw opzegtermijn in per 1 maart en eindigt je lidmaatschap op 1 april. 

 

10-lessenkaart

De 10-lessenkaart kost € 87,50 en is 4 maanden geldig. Via Mijn Klantenportal kun je je inschrijven voor de lessen. Ook voor Paaldans&Fit hebben wij 10-lessenkaart voor  € 100 en is ook 4 maanden geldig. 

 

Inhalen

Gemiste lessen kunnen in alleen dezelfde week worden ingehaald. Via Mijn Klantenportal op onze website kun je een les annuleren en/of aanmelden. 

 

Ziekmelden/Lidmaatschap opschorten

Kan je niet naar de les komen, graag via Mijn Klantenportal afmelden voor de les. Bij langdurige ziekte/blessure (meer dan 3 weken) kan eventueel het lidmaatschap worden opgeschort, maximaal een half jaar. Dit is ter beoordeling aan de directie. Aanvragen hieromtrent dienen per e-mail te worden ingediend.

 

Kijklessen

Het is niet toegestaan de gehele les te blijven kijken. Dit ter voorkoming dat uw kind te veel wordt afgeleid. De mogelijkheid om te zien wat uw kind heeft geleerd, kan tijdens de kijkles. Elke laatste les van het kwartaal, de laatste 10 minuten.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte eigendommen.

 

Inhoudelijk

Tassen en/of schoenen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde vakkenkasten in de zaal, of aan de kapstok in de receptieruimte; Buitenschoeisel en eten is niet toegestaan op de dansvloer;  Water drinken graag uit eigen bidon, de plastic bekertjes in de receptie zijn uitsluitend bedoeld voor koffie/thee; Docent(e) behoudt het recht de lestijd/lesvorm te wijzigen; De ruimte van de kinderopvang mag alleen betreden worden tijdens openingstijden, mits de kinderoppas aanwezig is.

 

Mijn Klantenportal DCA - Fitmanager 

Via Mijn Klantenportal kunt u zich aan/afmelden voor de lessen, inschrijven voor workshops en cursussen. Je kunt je facturen en je eventuele strippen inzien. Door lid te worden bij DCA ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van Fitmanager: https://club.fitmanager.com/terms

 

Privacy verklaring

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De volledige verklaring is te lezen op onze website.


Specials, workshops en evenementen
Na aankoop van je ticket voor een special, workshop of evenement is het niet meer mogelijk om je ticket te retourneren. Uiteraard mag je deze wel onderling weggeven of doorverkopen, mits voor dezelfde prijs als aanschaf. Graag horen wij bij doorverkoop op welke naam we de ticket mogen noteren.